O nás

Mateřské centrum MEDVÍDEK, Ústí nad Orlicí, z.s.

Polská 1308, 562 06 Ústí nad Orlicí 
bankovní spojení: 2800215340/2010
e-mail: medvidekuo@seznam.cz
FB: 
https://www.facebook.com/Mateřské-centrum-Medvídek-Ústí-nad-Orlicí-130948126995321/
tel.: 605 965 463, 732 681 858
IČ: 701 56 417

Mateřské centrum Medvídek Ústí nad Orlicí (dále jen MC) vzniklo v prosinci 1999. Od 2. 2. 2000 je registrováno jako zapsaný spolek. Členy jsou převážně matky na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti. Sdružení se řídí stanovami. Členem se může stát každá osoba, která souhlasí se zněním Stanov MC Medvídek a zaplatí členský příspěvek. Získává tím možnost bezplatného vstupu na zájmové kroužky a zvýhodněného vstupu na akce pořádané MC.

Cílem MC je:

  • možnost vzájemného setkávání maminek a dětí v předškolním věku, a tím odstranění izolovanosti žen na mateřské a rodičovské dovolené
  • možnost získávání prvních zkušeností pro malé děti před vstupem do školky, případně školy
  • pořádání akcí pro rodiny za účelem sbližování rodičů s dětmi
  • možnost bezplatné inzerce
  • pořádání besed a přednášek
  • krátkodobé i dlouhodobé hlídání dětí

Dosavadní činnost:

Během prvních měsíců činnosti MC se podařilo vybudovat organizační strukturu MC včetně zapojení MC do již fungující Sítě mateřských center a navázání kontaktů s okolními mateřskými centry. Od října 2000 se podařilo personálně zajistit kroužky pro rodiče s dětmi (výtvarný, pohybový a hudební). Byla vybudována herna, která je 5x týdně přístupná veřejnosti. V ní probíhá výtvarný kroužek, pohybový a hudební kroužek. MC pořádá i velké akce určené pro širokou veřejnost např. veselý karneval, výtvarné dílny, oslavu Dne dětí, loučení s prázdninami, pohádkovou cestu s lampiónky, výrobu velikonočních a vánočních dekorací, Mikulášskou besídku, oblíbený bazar dětského oblečení, kavárničky pro maminky, společné výlety do okolí aj. V září 2013 byla spuštěna služba hlídání dětí v Dětském klubu Fialka. V lednu 2015 se mateřské centrum přestěhovalo do nákupní galerie Nová Louže na sídlišti Štěpnice.