O nás

Mateřské centrum Medvídek

Polská 1308, 562 06 Ústí nad Orlicí 
bankovní spojení: 2800215340/2010
e-mail: medvidekuo@seznam.cz
FB: 
https://www.facebook.com/Mateřské-centrum-Medvídek-Ústí-nad-Orlicí-130948126995321/
tel.: 605 965 463, 605 774 569
IČ: 701 56 417

Mateřské centrum Medvídek Ústí nad Orlicí (dále jen MC) vzniklo v prosinci 1999. Od 2. 2. 2000 je registrováno jako zapsaný spolek. Členy jsou převážně matky na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti. Sdružení se řídí stanovami. Členem se může stát každá osoba, která souhlasí se zněním Stanov MC Medvídek a zaplatí členský příspěvek. Získává tím možnost bezplatného vstupu na zájmové kroužky a zvýhodněného vstupu na akce pořádané MC.

Cílem MC je:

  • možnost vzájemného setkávání maminek a dětí v předškolním věku, a tím odstranění izolovanosti žen na mateřské dovolené
  • možnost získávání prvních zkušeností pro malé děti před vstupem do školky, případně školy
  • pořádání akcí pro rodiny